PUC-PR 2018 – Kata e Kumite Individual – 27 10 2018

Fotos do Campeonato